Privacy Verklaring

In het kader van de dienstverlening van Imre van Eijl Fotografie worden uw persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. In deze privacyverklaring vindt u hoe en waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt.

Met het begrip ‘Persoonsgegevens’ wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

CONTACTGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door:
Imre de Jong – van Eijl
Imre van Eijl Fotografie
info@imrevaneijl.nl
www.imrevaneijl.nl
KvK:       58100091
Tel:        06-48233963

persoonsgegevens

Imre van Eijl Fotografie ontvangt uw persoonsgegevens van uzelf middels de website, mail, telefonisch- of app/sms-contact. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

  • Basisgegevens

De volgende gegevens worden geregistreerd wanneer u gebruik maakt van de diensten van Imre van Eijl Fotografie:
Voor particulieren: Voor en achternaam, contactgegevens als telefoonnummer, emailadres en in sommige gevallen uw adres.
Voor zakelijke contacten: Voor en achternaam contactpersoon en andere betrokkenen, bedrijfsnaam, contactgegevens als telefoonnummer(s), emailadres(sen) en het bedrijfsadres.

  • Basisgegevens

Foto’s (waarop u wordt afgebeeld) worden opgeslagen in het fotoarchief van Imre van Eijl Fotografie. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven. Indien foto’s gebruikt worden buiten het archief, zoals gebruik op eigen website of (social-)media zal u hiervoor schriftelijk om toestemming worden gevraagd.

gebruik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebuikt ten behoeve van uw persoonlijke dienstverlening en zullen niet gedeeld worden buiten Imre van Eijl Fotografie. Indien uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinde zal hiervoor vooraf nadrukkelijk en schriftelijk toestemming aan u worden gevraagd.Uw gegevens zullen nooit worden doorverkocht aan derden die daarmee iets aan u zouden willen verkopen of deze gegevens willen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

opslag

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het digitale archief van Imre van Eijl Fotografie. Dit archief is opgeslagen in een beveiligde online opslag en op een beveiligde computer en laptop. Afspraakgegeven worden genoteerd in de agenda van Imre van Eijl Fotografie.

bewaren

Alle gegevens worden wettelijk minimaal 7 jaar bewaard. Doordat de dienstverlening van Imre van Eijl Fotografie regelmatig plaats vindt met langere tussenperiodes en ik contact met u op wil kunnen nemen over de gemaakte foto’s, is besloten de gegevens langer te bewaren. Uw oude naam en contactgegevens zullen dan enkel ondersteunend en in het belang van u worden gebruikt.

Foto’s worden minimaal 6 maanden bewaard.

Het recht om vergeten te worden

Mocht u gebruik willen maken van het recht om vergeten te worden, dan kunt u contact met mij opnemen via info@imrevaneijl.nl Ik zorg dat uw gegevens handmatig worden verwijderd. Wel wordt dit beperkt door mijn wettelijke plicht tot het bewaren van bepaalde persoonsgegevens.

bezwaar maken

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat ik jou gegevens onrechtmatig verwerk. Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mag ik geen gegevens meer van jou verwerken. Je kunt me dit laten weten per mail.

Bij andere vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid kun je contact met ons opnemen via info@imrevaneijl.com 

email

Wees u ervan bewust dat wanneer u gegevens via email verstuurt, Imre van Eijl Fotografie de veiligheid van uw gegevens niet kan garanderen.

boekhouding

Binnen de boekhouding van Imre van Eijl Fotografie worden uw facturen aangemaakt en opgeslagen. Deze facturen bevatten uw naam en contactgegevens. Deze gegevens zijn opgeslagen in een online boekhoudprogramma van Imre van Eijl Fotografie en worden maximaal 15 jaar bewaard. Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld, enkel met u en de instanties waartoe de wet mij verplicht.

cookies

Op de website van Imre van Eijl Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Imre van Eijl Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze website maakt geen gebruik van Tracking Cookies.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.